Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Mẹ!!!...........

Mãi đến hôm nay ,đúng 100 ngày mất của Mẹ, mình mới tin rằng Mẹ đã ra đi thật rồi!(20h ngày 19/6/2015 tức ngày 04 tháng 5 năm Ất Mùi ) ) Kỳ thực 100 ngày qua Mẹ vẫn như còn đang hiện diện trong nhà bên căn phòng ấy !
Từ nhỏ đến chừ mình có cái may mắn là luôn được ở gần bên Mẹ cho đến ngày Mẹ ra đi ! Là con út nên được Mẹ dành cho hết tình thương ,mình cảm nhận và thật hạnh phúc vì  điều đó !