Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Tình đến.....Tình đi....

Dưới đây là clip chia tay người bạn sàn từ trời Âu về thăm quê hương và gặp gỡ trong thời gian qua...