Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

ôi! mừng ngày 8 tháng 3


Vậy đó :
Mới vừa là lễ tình nhân
Hôm nay" lần quần" lại tám tháng ba

Toàn là lễ của "quý bà"

"Quý ông "tôi phải có quà mới "sang"

Lấy chi đây để tặng nàng


Thôi thì anh tặng vài hàng "bông
hoa"!....


Mà:
Cần chi ngày tám tháng ba!

Lúc nào em cũng là ..."ngọc ngà" của anh

(Nói ra sợ chúng bạn "ganh")

Em vừa lên tiếng là anh... "có liền"

Có em đời sướng như "tiên"

"Cái ăn.... cái ngủ ....cái tiền"... em lo!

Thích gì anh cũng được ... cho

Nên anh giờ chẳng "ốm o... gầy mòn"

Ra đường... ai cũng khen" ngon..."

Bà xã như rứa hỏi còn đòi chi...

Anh đây xin mãi "tạc ghi"

Trăm năm biết có... dễ gì xa nhau...


wow.....Cần gì ngày chín tháng ba!

Lúc nào anh cũng là...."ngọc ngà" của em

(Nói ra sợ chúng bạn thèm)

Anh vừa lên tiếng là em ..."có liền"

Có anh đời sướng như "tiên"

"Cái ăn ...cái ngủ ...cái tiền "...em lo

Thích gì em cũng được ..cho

Nên giờ em đã hết "ốm o... gầy mòn"

Ra đường ...ai cũng khen ngon!

Ông xã như rứa ...hỏi còn đòi chi....

Em đây xin mãi "tạc ghi"...!

Trăm năm biết có ...thêm duyên gì nữa không!!! ...